ثبت نام كاربر
  1398/06/02
 
تاریخ: 1398/04/29 نظرات: 0 نظر نمایش: 166 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری / جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان در مسجد سلیمان

گزارش تصویری / جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان در مسجد سلیمان

 

کد: 52900
نویسنده خبر: سید حسین موسوی کشکا
 
تصاویر مرتبط
  • گزارش تصویری / جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان در مسجد سلیمان
  • گزارش تصویری / جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان در مسجد سلیمان
  • گزارش تصویری / جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان در مسجد سلیمان
  • گزارش تصویری / جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان در مسجد سلیمان
  • گزارش تصویری / جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان در مسجد سلیمان
  • گزارش تصویری / جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان در مسجد سلیمان
  • گزارش تصویری / جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان در مسجد سلیمان
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.