ثبت نام كاربر
  1398/04/30
 
تاریخ: 1398/04/18 نظرات: 0 نظر نمایش: 411 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان

گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان

 

کد: 52722
نویسنده خبر: کارشناس روابط عمومی - 6
 
تصاویر مرتبط
 • گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان
 • گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان
 • گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان
 • گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان
 • گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان
 • گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان
 • گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان
 • گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان
 • گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان
 • گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان
 • گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان
 • گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان
 • گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان
 • گزارش تصویری / بازدید میدانی استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران خوزستان از مناطق زلزله زده مسجدسلیمان
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.