ثبت نام كاربر
  1398/04/30
 
تاریخ: 1398/04/13 نظرات: 0 نظر نمایش: 158 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم

گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم

 

کد: 52625
نویسنده خبر: سید حسین موسوی کشکا
 
تصاویر مرتبط
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم
 • گزارش تصویری / بازدید استاندار خوزستان از مناطق سیل زده شادگان و بررسی وضعیت مردم
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.