ثبت نام كاربر
  1398/04/30
 
تاریخ: 1398/04/11 نظرات: 0 نظر نمایش: 110 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری / افتتاح یک باب مدرسه در منطقه زرگان اهواز با حضور استاندار خوزستان

گزارش تصویری / افتتاح یک باب مدرسه در منطقه زرگان اهواز با حضور استاندار خوزستان

 

کد: 52586
نویسنده خبر: سید حسین موسوی کشکا
 
تصاویر مرتبط
  • گزارش تصویری / افتتاح یک باب مدرسه در منطقه زرگان اهواز با حضور استاندار خوزستان
  • گزارش تصویری / افتتاح یک باب مدرسه در منطقه زرگان اهواز با حضور استاندار خوزستان
  • گزارش تصویری / افتتاح یک باب مدرسه در منطقه زرگان اهواز با حضور استاندار خوزستان
  • گزارش تصویری / افتتاح یک باب مدرسه در منطقه زرگان اهواز با حضور استاندار خوزستان
  • گزارش تصویری / افتتاح یک باب مدرسه در منطقه زرگان اهواز با حضور استاندار خوزستان
  • گزارش تصویری / افتتاح یک باب مدرسه در منطقه زرگان اهواز با حضور استاندار خوزستان
  • گزارش تصویری / افتتاح یک باب مدرسه در منطقه زرگان اهواز با حضور استاندار خوزستان
  • گزارش تصویری / افتتاح یک باب مدرسه در منطقه زرگان اهواز با حضور استاندار خوزستان
  • گزارش تصویری / افتتاح یک باب مدرسه در منطقه زرگان اهواز با حضور استاندار خوزستان
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.