ثبت نام كاربر
  1398/04/30
 
تاریخ: 1398/04/12 نظرات: 0 نظر نمایش: 183 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
برگزاری اولین جلسه آموزشی مسئولین مالی دهیاری های استان در سال 98

برگزاری اولین جلسه آموزشی مسئولین مالی دهیاری های استان در سال 98

جلسه آموزشی مسئولین مالی دهیاری های استان  روز سه شنبه مورخ 11/04/98 با حضور مدیرکل امور روستایی و شوراها ، معاون امور دهیاری ها و شوراها، جاهد رئیس گروه برنامه ریزی روستایی دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مدیران مؤسسات حسابرسی و مسئولین امور مالی دهیاری ها با هدف تشریح برنامه حسابرسی دهیاری های استان و نیز آموزش نحوه وصول عوارض محلی دهیاری ها برگزار گردید.

در این جلسه مدیرکل امور روستایی و شوراها بر اهمیت حسابرسی سالیانه ، رفع نواقص و اصلاح سیستم مالی دهیاری ها،کاهش آسیب های وارده به مسئولین مالی با انجام حسابرسی، لزوم همکاری با مؤسسات حسابرسی و نیز آموزش مسئولین مالی توسط مؤسسات حسابرسی تأکید نمود. حسینی درآمدزایی دهیاری ها و وصول عوارض محلی و عدم اتکا به اعتبارات ارزش افزوده را از مهمترین وظایف مسئولین مالی دهیاری ها دانست و گفت امید داریم با همکاری مسئولین مالی در وصول عوارض محلی شاهد خودکفایی دهیاری ها باشیم.

مکوندی کارشناس مالی دهیاری های استان نیز اقدامات انجام شده توسط اداره کل امور روستایی و شوراها در راستای اصلاح ساختار حوزه مالی دهیاری ها در سال 97 را راه اندازی سامانه جامع مالی تحت وب، برگزاری جلسات آموزشی به صورت فصلی و منظم، ساماندهی تعداد مسئولین مالی دهیاری های هر بخش،انتظام بخشی به نحوه انتصاب و شروع بکار مسئولین مالی از طریق تنظیم فرم مصاحبه با تأکید بر ماده 41 آئین نامه مالی دهیاری ها ، ساماندهی نحوه پرداخت حقوق و مزایای مسئولین مالی و تشکیل کارگروه مسئولین مالی برشمرد.

در ادامه مدیران مؤسسات حسابرسی برنامه حسابرسی سال 96 دهیاری های استان را تشریح و خواهان ارائه به موقع اطلاعات توسط مسئولین مالی و همکاری لازم بوده و بیان کردند هر نهادی که دارای اعتبارات است می بایست مصرف منابع نیز با رعایت ضوابط و مقررات جاری صورت پذیرفته و درعین حال پاسخگویی هم وجود داشته باشد.

در بخش بعدی جلسه جاهد رئیس گروه برنامه ریزی روستایی دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به آموزش جامع فرآیند و تصویب عوارض محلی دهیاری ها ، عناوین عوارض قابل وصول دهیاری ها و نیز آیین نامه مالی دهیاری ها پرداخته و به سؤالات و ابهامات مسئولین مالی دهیاری های استان پاسخ داد.

در پایان نیز از سرفصل های آموزشی ارائه شده در جلسه از مسئولین مالی دهیاری ها آزمون بعمل آمد.

کد: 52566
نویسنده خبر: کارشناس روابط عمومی - 6
 
تصاویر مرتبط
  • برگزاری اولین جلسه آموزشی مسئولین مالی دهیاری های استان در سال 98
  • برگزاری اولین جلسه آموزشی مسئولین مالی دهیاری های استان در سال 98
  • برگزاری اولین جلسه آموزشی مسئولین مالی دهیاری های استان در سال 98
  • برگزاری اولین جلسه آموزشی مسئولین مالی دهیاری های استان در سال 98
  • برگزاری اولین جلسه آموزشی مسئولین مالی دهیاری های استان در سال 98
  • برگزاری اولین جلسه آموزشی مسئولین مالی دهیاری های استان در سال 98
  • برگزاری اولین جلسه آموزشی مسئولین مالی دهیاری های استان در سال 98
  • برگزاری اولین جلسه آموزشی مسئولین مالی دهیاری های استان در سال 98
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.