ثبت نام كاربر
  1398/04/29
 
تاریخ: 1398/01/26 نظرات: 0 نظر نمایش: 228 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
بازدید میدانی استاندار خوزستان از وضعیت سیل بندهای اهواز / تصاویر

بازدید میدانی استاندار خوزستان از وضعیت سیل بندهای اهواز / تصاویر

 

کد: 50610
نویسنده خبر: کارشناس روابط عمومی - 6
 
تصاویر مرتبط
  • بازدید میدانی استاندار خوزستان از وضعیت سیل بندهای اهواز / تصاویر
  • بازدید میدانی استاندار خوزستان از وضعیت سیل بندهای اهواز / تصاویر
  • بازدید میدانی استاندار خوزستان از وضعیت سیل بندهای اهواز / تصاویر
  • بازدید میدانی استاندار خوزستان از وضعیت سیل بندهای اهواز / تصاویر
  • بازدید میدانی استاندار خوزستان از وضعیت سیل بندهای اهواز / تصاویر
  • بازدید میدانی استاندار خوزستان از وضعیت سیل بندهای اهواز / تصاویر
  • بازدید میدانی استاندار خوزستان از وضعیت سیل بندهای اهواز / تصاویر
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.