ثبت نام كاربر
  1398/05/02
 
تاریخ: 1397/12/22 نظرات: 0 نظر نمایش: 130 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
به مناسبت گرامیداشت روز شهید صورت گرفت / استاندار و مدیران استانی با غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدا به مقام شامخ شهیدان اداری احترام نمودند

به مناسبت گرامیداشت روز شهید صورت گرفت / استاندار و مدیران استانی با غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدا به مقام شامخ شهیدان اداری احترام نمودند

 استاندار خوزستان روز چهارشنبه 22 اسفندماه همزمان با روز گرامیداشت مقام شهید همراه با مدیران استانی با حضور در گلزار شهدای اهواز با غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدا به مقام شامخ شهیدان اداری احترام نمود. 

کد: 49749
نویسنده خبر: کارشناس روابط عمومی - 6
 
تصاویر مرتبط
  • به مناسبت گرامیداشت روز شهید صورت گرفت / استاندار و مدیران استانی با غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدا به مقام شامخ شهیدان اداری احترام نمودند
  • به مناسبت گرامیداشت روز شهید صورت گرفت / استاندار و مدیران استانی با غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدا به مقام شامخ شهیدان اداری احترام نمودند
  • به مناسبت گرامیداشت روز شهید صورت گرفت / استاندار و مدیران استانی با غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدا به مقام شامخ شهیدان اداری احترام نمودند
  • به مناسبت گرامیداشت روز شهید صورت گرفت / استاندار و مدیران استانی با غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدا به مقام شامخ شهیدان اداری احترام نمودند
  • به مناسبت گرامیداشت روز شهید صورت گرفت / استاندار و مدیران استانی با غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدا به مقام شامخ شهیدان اداری احترام نمودند
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.