ثبت نام كاربر
  1397/11/03
 
تاریخ: 1397/10/21 نظرات: 0 نظر نمایش: 218 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری / برگزاری یادواره شهدای شیمیایی بهبهان با حضور استاندار؛ ادای احترام شریعتی به یادمان شهدا و بازدید از پروژه ساخت جاده منتهی به یادمان

گزارش تصویری / برگزاری یادواره شهدای شیمیایی بهبهان با حضور استاندار؛ ادای احترام شریعتی به یادمان شهدا و بازدید از پروژه ساخت جاده منتهی به یادمان

 

کد: 48031
نویسنده خبر: سید محمدرضا قریشی
 
تصاویر مرتبط
  • گزارش تصویری / برگزاری یادواره شهدای شیمیایی بهبهان با حضور استاندار؛ ادای احترام شریعتی به یادمان شهدا و بازدید از پروژه ساخت جاده منتهی به یادمان
  • گزارش تصویری / برگزاری یادواره شهدای شیمیایی بهبهان با حضور استاندار؛ ادای احترام شریعتی به یادمان شهدا و بازدید از پروژه ساخت جاده منتهی به یادمان
  • گزارش تصویری / برگزاری یادواره شهدای شیمیایی بهبهان با حضور استاندار؛ ادای احترام شریعتی به یادمان شهدا و بازدید از پروژه ساخت جاده منتهی به یادمان
  • گزارش تصویری / برگزاری یادواره شهدای شیمیایی بهبهان با حضور استاندار؛ ادای احترام شریعتی به یادمان شهدا و بازدید از پروژه ساخت جاده منتهی به یادمان
  • گزارش تصویری / برگزاری یادواره شهدای شیمیایی بهبهان با حضور استاندار؛ ادای احترام شریعتی به یادمان شهدا و بازدید از پروژه ساخت جاده منتهی به یادمان
  • گزارش تصویری / برگزاری یادواره شهدای شیمیایی بهبهان با حضور استاندار؛ ادای احترام شریعتی به یادمان شهدا و بازدید از پروژه ساخت جاده منتهی به یادمان
  • گزارش تصویری / برگزاری یادواره شهدای شیمیایی بهبهان با حضور استاندار؛ ادای احترام شریعتی به یادمان شهدا و بازدید از پروژه ساخت جاده منتهی به یادمان
  • گزارش تصویری / برگزاری یادواره شهدای شیمیایی بهبهان با حضور استاندار؛ ادای احترام شریعتی به یادمان شهدا و بازدید از پروژه ساخت جاده منتهی به یادمان
  • گزارش تصویری / برگزاری یادواره شهدای شیمیایی بهبهان با حضور استاندار؛ ادای احترام شریعتی به یادمان شهدا و بازدید از پروژه ساخت جاده منتهی به یادمان
  • گزارش تصویری / برگزاری یادواره شهدای شیمیایی بهبهان با حضور استاندار؛ ادای احترام شریعتی به یادمان شهدا و بازدید از پروژه ساخت جاده منتهی به یادمان
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.