ثبت نام كاربر
  1398/01/30
 
تاریخ: 1397/06/21 نظرات: 0 نظر نمایش: 261 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
سامانه مشعل بدون دود بنگستان اهواز 3 با حضور استاندار خوزستان راه اندازی شد / تصاویر

سامانه مشعل بدون دود بنگستان اهواز 3 با حضور استاندار خوزستان راه اندازی شد / تصاویر

 سامانه مشعل بدون دود بنگستان اهواز 3 روز چهارشنبه 21 شهریورماه با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان راه اندازی شد. 

با بهره برداری از این سامانه دودهای آلاینده ناشی از فعالیت های شرکت نفت به میزان چشمگیری کاهش می یابد. 

کد: 44612
نویسنده خبر: محمدرضا قریشی
 
تصاویر مرتبط
 • سامانه مشعل بدون دود بنگستان اهواز 3 با حضور استاندار خوزستان راه اندازی شد / تصاویر
 • سامانه مشعل بدون دود بنگستان اهواز 3 با حضور استاندار خوزستان راه اندازی شد / تصاویر
 • سامانه مشعل بدون دود بنگستان اهواز 3 با حضور استاندار خوزستان راه اندازی شد / تصاویر
 • سامانه مشعل بدون دود بنگستان اهواز 3 با حضور استاندار خوزستان راه اندازی شد / تصاویر
 • سامانه مشعل بدون دود بنگستان اهواز 3 با حضور استاندار خوزستان راه اندازی شد / تصاویر
 • سامانه مشعل بدون دود بنگستان اهواز 3 با حضور استاندار خوزستان راه اندازی شد / تصاویر
 • سامانه مشعل بدون دود بنگستان اهواز 3 با حضور استاندار خوزستان راه اندازی شد / تصاویر
 • سامانه مشعل بدون دود بنگستان اهواز 3 با حضور استاندار خوزستان راه اندازی شد / تصاویر
 • سامانه مشعل بدون دود بنگستان اهواز 3 با حضور استاندار خوزستان راه اندازی شد / تصاویر
 • سامانه مشعل بدون دود بنگستان اهواز 3 با حضور استاندار خوزستان راه اندازی شد / تصاویر
 • سامانه مشعل بدون دود بنگستان اهواز 3 با حضور استاندار خوزستان راه اندازی شد / تصاویر
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.