ثبت نام كاربر
  1397/04/31
 
تاریخ: 1396/05/17 نظرات: 0 نظر نمایش: 405 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود

 معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود

 معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خوزستان گفت: ضروری است که تصویری از شاخاص های سلامت استان داشته باشیم تا بتوانیم از آنها در برنامه ریزی ها استفاده کنیم.

علی حسین حسین زاده در نشست شورای سلامت استان خوزستان با اشاره به تصویب سند جامع سلامت در استان، اظهار کرد: سند سلامت استان طرح همه جانبه ای است که همه مکان ها وبخش ها در آن دیده شده اند.

وی افزود: همین که سلامت از منظر اجتماعی دیده شود خودش گام رو به جلویی است که نشان می دهد که نگاهی در حوزه سلامت شکل گرفته است.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خوزستان تصریح کرد: وجوه و جنبه های مختلف این طرح نشان می دهد که اگر همه دستگاه های مختلف درگیر شوند طرح اجرایی می شود و در یک فرآیند باید نقایص آن برطرف شود.

حسین زاده ادامه داد: مهم ترین بحث برای عملیاتی سازی نشگیل کمیته ها است که اگر این کمیته فعال باشند می توانیم امیدوار باشیم که که با موفقیت دنبال شود.

وی بیان کرد: ضروری است که تصویری از شاخاص های سلامت استان داشته باشیم تا بتوانیم از آنها در برنامه ریزی ها استفاده کنیم.

کد: 34357
نویسنده خبر: فاطمه خاک جسته
 
تصاویر مرتبط
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
 • معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد:ضرورت شناسایی وضعیت شاخص های سلامت خوزستان/ برنامه جامع سلامت خوزستان تدوین می شود
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.