ثبت نام كاربر
  1397/03/29
 
تاریخ: 1396/04/25 نظرات: 0 نظر نمایش: 362 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان

گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان

 دکتر غلامرضا شریعتی با حضور در جلسه شورای اداری بهزیستی که امروز به مناسبت ۲۵ تیرماه روز بهزیستی در اداره کل بهزیستی برگزار شد، هفته بهزیستی را به جامعه بهزیستی و فعالان این عرصه تبریک گفت.

 

کد: 33724
نویسنده خبر: سید حسین موسوی کشکا
 
تصاویر مرتبط
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
 • گزارش تصویری / شورای اداری بهزیستی استان خوزستان
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.