ثبت نام كاربر
  1397/03/06
 
تاریخ: 1396/03/28 نظرات: 0 نظر نمایش: 567 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
اطلاعیه برگزاری پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت استان

اطلاعیه برگزاری پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت استان

در راستای اجرای بند " ت " ماده " یک " تصویب نامه شماره 27862/ت 31281/ه مورخ 84/5/8 هیات وزیران (موضوع آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد)، پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت استان در مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

بدینوسیله از نمایندگان سازمان های مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از استانداری خوزستان دعوت بعمل می آید بمنظور ثبت نام به دبیرخانه هیات نظارت مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند.

الف : سازمان هایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت " نماینده سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت " هستند، می بایست در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده از تاریخ 96/3/23 لغایت 96/3/30 اقدام نمایند.

ب : سازمان هایی که صرفاً متقاضی شرکت در جلسه انتخابات بمنظور رای دادن هستند، می توانند از تاریخ 23/3/96 لغایت 10/5/96 در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده اقدام نمایند.

ج : هر سازمان مردم نهاد صرفاً می تواند به معرفی یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است.

شرایط مورد نظر نامزدهای نمایندگی :

·         حداقل 25 سال تمام

·         نداشتن محکومیت کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.

·         عضویت حداقل 2 سال در هیات مدیره یا بازرسی یکی از سازمان های مردم نهاد (به نحوی که در زمان ثبت نام، مدت تصدی در هیات مدیره به اتمام نرسیده باشد.) 

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورود به جلسه رای دهندگان و نامزدهای انتخابات بشرح ذیل است:

·         تصویر پروانه فعالیت صادره از استانداری

·         تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره سازمان مردم نهاد.

·         اصل صورتجلسه هیات مدیره سازمان مردم نهاد مبنی بر معرفی نماینده تام الاختیار جهت شرکت در انتخابات (ممهور به مهر سازمان مردم نهاد).

·         دو قطعه عکس 3*4 (رای دهندگان یک قطعه عکس)

·         تصویر صفحه اول شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافیت برای نامزدهای انتخابات.

·         گزارش  سال 94و95 سازمان مردم نهاد مربوطه به همراه پرینت حساب 

·           تکمیل فرم ثبت نام

             دانلود فایل عملکرد مالی و اجرایی

کد: 32923
نویسنده خبر: مجتبی سواعدی
 
تصاویر مرتبط
  • اطلاعیه برگزاری پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت استان
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.