ثبت نام كاربر
  1396/08/30
 
تاریخ: 1395/11/29 نظرات: 0 نظر نمایش: 323 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان

گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان

وزیر جهاد کشاورزی ونماینده ویژه رئیس جمهوری در طرح مقابله با ریزگردهای خوزستان در پی بروز بحران گرد و خاک و ادامه قطع برق بخشهای بزرگی از کلانشهر اهواز و تعدادی از شهرهای دیگر استان و پیامدهای منفی آن، از سه شنبه شب در اهواز به سر می برد. 

کد: 28882
نویسنده خبر: مجتبی سواعدی
 
تصاویر مرتبط
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
 • گزارش تصویری / بازدید وزیر جهادکشاورزی از کانون های ریزگرد در خوزستان
DNNArticle
rss
هیچ گروه خبری وجود ندارد. ابتدا یک گروه خبری اضافه کنید.